Stress door Corona? Kijk wat jij eraan kunt doen

Dat Corona impact heeft op alle generaties is wel duidelijk en dat we hier stress van ondervinden ook. Belangrijk is ook om te kijken wat je er aan kunt doen. In dit blog vertel ik je meer over het Allostatische Belasting Model en krijg je tips om met je stress aan de slag te gaan.

Like Comment

Early Life Stress

In het artikel van Karin Broeren: de impact van corona op early life stress bij kinderen las ik over het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) wat onderzoek deed naar de impact van Corona op chronische stress tijdens het opgroeien, oftewel: Early Life Stress.

Het NCJ maakte hierbij gebruik van het Allostatische Belasting Model (ABM) om die impact te kunnen duiden.

Allostatisch Belasting Model

‘Het Allostatisch Belasting Model geeft de interactie weer tussen de stressor (de situatie of persoon die de stress veroorzaakt), het persoonlijk stresspatroon (de veerkracht van het kind) en de omgeving van het kind bij chronische stress. Deze drie elementen hebben gezamenlijk invloed op het stressniveau van het kind’ (Karin Broeren).

Het gaat hierbij om het anticiperen op een stressvolle situatie. Allostase staat voor: het vinden van een nieuw evenwicht. Allostatische overbelasting is "de slijtage van het lichaam" die zich ophoopt als een individu wordt blootgesteld aan herhaaldelijk of chronische spanning. De term is bedacht door neurowetenschappers Bruce McEwen en Stellar in 1993.

Allostatische belasting

‘Als een uitdaging of bedreiging (stressor) de interne balans in het lichaam verstoort, reageert het stressnetwerk om de balans te herstellen. Er komen stresshormonen in het bloed. Belangrijke stresshormonen zijn adrenaline en cortisol. Het lichaam past zich aan. Deze fysiologische reactie wordt allostatische belasting genoemd. Dat gebeurt vele malen op een dag. Soms is er kortdurend een hoge allostatische belasting (hyperarousal). Als de allostatische belasting langdurig of frequent te hoog is, is er sprake van allostatische overbelasting (chronische stress) en kan er schade optreden en is de kans op ziekten op volwassen leeftijd groot. Het is dus belangrijk allostatische overbelasting te beperken’ (FAQ, Early Life Stress, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid).

Afbeelding Allostatische belasting, (FAQ, Early Life Stress, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)

Volwassen en Coronastress

In dit blog maak ik graag de vertaalslag naar volwassenen. Want dat Corona impact heeft op alle generaties is wel duidelijk en dat we hier stress van ondervinden ook. Belangrijk is ook om te kijken wat je er aan kunt doen.

Het gaat net als bij kinderen niet zo zeer om het virus zelf maar met name om de genomen maatregelen van de overheid die impact hebben. Denk aan thuiswerken, minder sociaal contact, sportscholen die dicht bleven, weinig tot geen activiteiten kunnen ondernemen en dan ook nog de cultuursector die is gesloten, horeca dicht en winkels waar je op afspraak mag komen dat maakt het er voor de nodige ontspanning en plezier niet makkelijker op. Onze omgeving waarin we 24-7 vertoeven wordt steeds kleiner en dat gaat gewoonweg vervelen en kan dus stress gaan opleveren.

Situatie

Kijkende naar het Allostatische Belasting model is de situatie waarin we beland zijn onze stressor. En zoals ik al eerder geschreven heb denken we dat het de situatie is die ons stress bezorgd maar gaat het met name om onze gedachtes over die situatie maar daar kan je meer over lezen in mijn blog ik en mijn frustraties

Veerkracht

Vervolgens gaat het er om over hoeveel veerkracht we beschikken. Want hoe meer we in het verleden hebben geleerd om met kleine vormen van stress of tegenslagen om te gaan hoe groter onze veerkracht is. Wat heb je gedurende je opvoeding en leven hierin meegekregen en van geleerd? Hoe meer je hiermee bent opgegroeid, hoe makkelijker je kunt wapenen tegen tegenslagen ook als ze groter blijken en tegenslagen zijn waar je niet tot nauwelijks invloed op blijkt te hebben.

Omgeving

Om goed met stress nu en in de toekomst om te gaan is het ook belangrijk hoe je omgeving vroeger als kind al was. Werd je voldoende opgevangen? Was de omgeving veilig genoeg om die kleine stress of tegenslagen te kunnen verwerken? Werd er geluisterd naar je? Was er aandacht voor je emoties? Dat is namelijk van groot belang of je snel of niet snel in de stress schiet nu en of je over voldoende veerkracht beschikt. En die omgeving blijft ook nu relevant. Heb je een vangnet die je helpt als het even tegenzit? Kun je op mensen terugvallen? En zijn deze mensen er ook voor je om niet bij de pakken neer te blijven zitten en die je helpen door te gaan?

Wat heeft invloed op ons stressniveau?

De interactie tussen deze drie factoren bepaalt dus voor je latere leven hoe je met bijvoorbeeld de impact van Corona omgaat. Deze drie elementen hebben gezamenlijk invloed op het stressniveau. Eerlijk gezegd heb ik me dat nooit zo beseft. Maar als ik kijk naar de opvoeding van mijn kinderen probeer ik ze ook te leren dat stress bij het leven hoort zo lang het niet chronisch wordt en wel in een veilige omgeving uiteraard. Ik leer ze dat tegenslagen bij het leven horen, je mag zeker balen, teleurgesteld zijn maar het leven gaat daarna ook weer door. Wat ik ook belangrijk vind is nee aan ze verkopen, dat kan op dat moment voelen als een tegenslag, maar daar worden ze uiteindelijk ook weer sterker en veerkrachtiger van, door te leren loslaten en accepteren.

Tips om je stress te verlagen

Bemerk je nu dat er nog wel werk aan de winkel is en dat je stressniveau omhoog schiet als gevolg van bijvoorbeeld Corona? Dan wordt het tijd om daar wat aan te doen. Hierbij een vijftal tips om de stress te verlagen.

  1. Beweeg regelmatig

Bewegen heeft invloed op de lichamelijke gezondheid maar ook op de mentale gezondheid. Studies hebben aangetoond dat regelmatig bewegen stress vermindert en het cortisolniveau verlaagt. Er is gebleken dat het beter is om buiten te bewegen dan binnen. Dat zou er mee te maken kunnen hebben dat buiten zijn op zich al stress verlagend werkt.

  1. Ga de natuur in

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat contact met natuur stress kan verminderen. Er is gebleken dat mensen die meer in contact zijn met de natuur beschikken over lagere niveaus van cortisol in hun speeksel en bloed en een lagere hartslag en bloeddruk hebben. De natuur werkt kalmerend en geeft herstel voor mensen die stress ervaren.

  1. Doe ontspanningsoefeningen

Diverse ontspanningsoefeningen kunnen stress verlagen. Denk aan mediteren, mindfulness, yoga, ademhalingsoefeningen. Door dit te doen kun je hartslag, bloeddruk en cortisolniveaus verlagen en angst en ervaren stress verminderen.

  1. Zet muziek op die je mooi vindt

Luisteren naar muziek verlaagt de mentale belasting, wat weer terug te zien is in de effecten op hartslag, bloeddruk en cortisolniveaus. Door het luisteren naar muziek ervaren mensen ook minder angst, bezorgdheid, rusteloosheid en zenuwen wat hun emotionele gesteldheid ten goede komt. Met name het luisteren naar muziek die ze mooi vinden is stress verlagend.

  1. Zoek contact met mensen die je kunnen helpen

Contact met mensen is belangrijk voor zowel onze fysieke als mentale gesteldheid. Sociale steun zorgt ervoor dat we minder stress ervaren van onze stressoren dan als we niet tot geen sociale steun zouden hebben. Een onderzoek van Vine et al (2019) laat zien dat alleen al door te denken aan familie en vrienden (moet de relatie wel goed zijn natuurlijk) cortisolniveaus kan verlagen. Sociale steun kan dus stress verminderen. Het is dus belangrijk dat je op zoek gaat naar voor jou waardevolle sociale relaties waar je steun van kunt krijgen.

Duurzaam aan de slag?

Dit zijn tips die je kunnen helpen op de korte termijn, ben je op zoek naar een duurzame oplossing neem dan contact met mij op. Aan de hand van een drietal oplossingsrichtingen kunnen we met jouw stress aan de slag gaan.

M. Martine Smidt-Luijk

Frustratiecoach en trainer, Power2People

Meer dan 10 jaar heb ik ervaring opgedaan als onderwijskundige en coach binnen de bancaire sector met Young Professionals. In 2015 ben ik als zelfstandig coach en trainer begonnen om me specifiek te richten op de groep Millennials.

Millennials die vragen hebben op het gebied van frustratie, werkstress en loopbaan.

Ik help mensen meer inzicht te krijgen in zichzelf en hun potentieel optimaal te benutten. Zodat ze ondermeer veerkrachtiger worden.

Mijn energie haal ik uit mijn werk maar ook door sportief bezig te zijn en hierin uitdagende doelen te stellen. Van het lopen van marathons en halve marathons heb ik mezelf een nieuwe uitdaging opgelegd. Zo ga ik deze zomer voor het eerst een sprintthriatlon doen. Waarbij het aanleren van de borstcrawl, voor mij compleet nieuw, ook voor de nodige frustraties heeft gezorgd, maar ik gelukkig ook wist hoe hier mee om te gaan.

En ben ik niet aan het werk of sporten dan geniet ik van mijn gezin.

 

4 Contributions
7 Followers
3 Following