Cross Generational HR/L&D

Latest Courses

Learn more about Cross Generational HR/L&D
View all →

Psychologie van het beïnvloeden

Een van de meest waardevolle 'skills' om jezelf in te ontwikkelen, is die van beinvloeden. Weten waarvoor de ander gevoelig is en daar volleerd op inspelen. Niet ten koste van de ander, dat zou immoreel zijn. Effectief beinvloeden is geen kwestie van winst (voor jou) en verlies (voor de ander); het is zoeken naar de winst voor allebei.